Turpinās projekta Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

Turpinās projekta  Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

2018.gada 14.novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika projekta darba grupas pārstāvju, partneru tikšanās. Sarunu laikā tika apspriesti praktisko mācību nodarbību īstenošanas laiki Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā. Tika pārrunāta iegādājamā inventāra saraksts un daudzums. Pārrunāts paveiktais. Pēc sarunām darba grupa iepazinās ar būvobjektā izdarītajiem darbiem.

Tikšanās noslēgumā Lietuvas delegācija piedalījās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas valsts svētku koncertā “Manai Latvijai” Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā.

 Foto: Laima Barkuviene, Lietuvas puses pārstāve un Lietuviešu partneru delegācija

  

Ir uzsākti projektā plānotie būvniecības darbi un tiek atjaunots Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts. Tiks veikta arī telpu atjaunošana.  Būvdarbus veic SIA “Aksīte”, būvdarbus uzrauga Saldus novada pašvaldības speciālists Normunds Ozoliņš.

  

Projekta ietvaros, tirgus izpētes rezultātā, ir iegādāti lielākā daļa no plānotajiem darba galdiem kokamatniecības nodarbībām. Kopīgi, 2019.gadā  tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Šobrīd notiek tirgus izpēte nodarbību vadītājiem. 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes  no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Informācija sagatavota 23.11.2018.
Eva Jēkobsone, tālrunis: 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu
www.latlit.lv; www.europa.eu