Saldus novada “Goda raksta”pasniegšana

Saldus novada Domes sēdē pasniedza Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada GODA raksts” Ingunai Janševskai.

Deputāti vienbalsīgi piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes GODA raksts”:

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolotājai Ingunai Janševskai par nozīmīgu un godprātīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu zināšanu un radošo spēju attīstīšanā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.

Sveicam un lepojamies ar novada cilvēkiem!

12.KLASES IZLAIDUMS

9.KLASES IZLAIDUMS

1. klases ekskursija

Šī gada 24. maijā 1. klase devās ekskursijā uz Valguma pasaules Baskāju taku un Mini zoo “Silavas”. Ekskursija bija izzinoša, relaksējoša. Guvām pozitīvām emocijām. Pusdienlaikā apmeklējām kafejnīcu “Dzirnaviņas” Bikstos. Baskāju takā bērniem visvairāk patika pastaigas posms pa veldzējošo upes ūdeni un Ķemeru dziednieciskajām dūņām. Mini zoo “Silavas” bērni bija sajūsmā par strausiem un par iespēju ar burkāniem barot dzīvniekus.

Ekskursiju sponsorēja Sanda Ļaudāma. Klases audzinātāja un 1. klases skolnieki saka lielu paldies Sandai par šo iespēju.

Sporta diena 30.05.

30. maijā skolā notika sporta diena. Skolēni veica dažādus sportiskus uzdevumus. Skolēni piedalījās jautrajā stafetē, meta bumbiņas spainīšos, lēca tāllēkšanu, ripināja riepu, stafete ar basketbola bumbu, lēca ar lecamauklu, grieza riņķi, spēlēja dvieļbolu un tautas bumbu.
Divas aktīvākās klases ieguva ceļojošo kausu – 3. klase un 6. b, 7. b, 8. b un 9. b klašu apvienotā komanda.

JAUNSARGU SALIDOJUMS/ SPORTA SPĒLES 2022

JAUNSARGU SALIDOJUMS/ SPORTA SPĒLES
Iegūta 3. vieta vecākajā grupā volejbolā ( Rendijs, Patriks, Elīna) un strītbolā ( Markuss, Raivo, Alise, Rēzija), 2. vieta šķēršļu joslā ( Rēzija).

SKOLAS SIRDSCILVĒKS 2022

2022. gadā skolā izveidota jauna tradīcija- balsojot, noteikt SKOLAS SIRDSCILVĒKU: skolotāju, tehnisko darbinieku, izglītojamo. Šogad par Skolas sirdscilvēkiem  kļuva: skolotāja Rasa Daktere, tehniskais darbinieks Biruta Paulauska un 9.klases skolniece Rēzija Jansone. Apsveicam uzvarētājas!

2021./2022. m.g. novada olimpiāžu uzvarētāji

2021./2022.MĀCĪBU GADA NOVADA OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJI UN VIŅU PEDAGOGI

 

 

PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA. UN VASARA VAR SĀKTIES!

PAVASARA RALLIJS “JU-HŪ, VASARAS BRĪVLAIKS IR KLĀT!”