Iestādes padomes sveiciens Ziemassvētkos!

11.klases meitenes  sveic Latviju svētkos

https://youtu.be/plvsnGCV35k

12.klases sveiciens Latvijai svētkos

https://youtu.be/Lq0tDcBSADU

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas sveiciens Latvijas 102. dzimšanas dienā!

Karjeras izglītība. Informācija vecākiem un jauniešiem.

Diskusijas vecākiem un jauniešiem var noskatīties šeit:http://youtube.com/VIAAlv

Gada skolotājs 2020

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolotāja Benita Gulbina pedagoģiskajam darbam veltījusi 36 darba gadus. No tiem 25 gadi pavadīti strādājot speciālajā izglītības iestādē, 11 gadi vispārizglītojošā skolā par speciālo skolotāju,  logopēdi. Savu profesiju izvēlējusies ģimenes iespaidā, jo arī tēvs un māte strādājuši speciālajā izglītības iestādē.

Skolotāja savu darbu veic pēc labākās sirdsapziņas. Profesionālajā jomā ir zinoša un kompetenta. Darbā ar audzēkņiem stingra, pieturas pie noteiktām prasībām. Labs kontakts ar audzēkņiem un viņu vecākiem.

Katru gadu skolotāja sagatavo audzēkņus un regulāri gūst panākumus Vislatvijas speciālo skolu skatuves runas konkursā “Valodiņa.” Arī šogad viens no audzēkņiem ieguva žūrijas atzinību un  speciālo balvu. 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā skolā tika īstenots projekts  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” Nr.LLI-323. Skolotāja Benita pašaizliedzīgi iesaistījās projekta aktivitātēs un noslēguma nometnes organizēšanā.

Skolotāja ir radoša. Aizrautīgi darbojas ar saviem klases audzēkņiem, rīko interesantus pasākumus, ekskursijas. Vada Speciālās pamatizglītības metodisko komisiju skolā. Ir novērtēta ārpus novada robežām, jo skolotāju aicina piedalīties pedagoģiski medicīniskajā komisijā kaimiņu novadā.

Benita ir sirsnīga, izpalīdzīga, ar labu humora izjūtu. Benita par sevi saka, ka viņa ir īstajā vietā, jo saprotas ar bērniem un mīl savu darbu! Brīvajā laikā dzied Nīgrandes pagasta korī un sieviešu ansamblī “Kvinta”, pilnveido sevi rokdarbos.

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS GODA RAKSTA SAŅEMŠANA

Valsts aizsardzības mācība (VAM) kā izvēles priekšmets šobrīd tiek īstenota 68 Latvijas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs, taču 13 skolas bija tie celmlauži, kuri pilotprojektā iesaistījās no pašiem tā pirmsākumiem – jau 2018. gadā, un šo mācību priekšmetu skolas kopējā stundu plānā integrējuši joprojām. Pateicībā par sadarbību projekta īstenošanā, kas veicina jauniešu patriotisko audzināšanu un izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu, aizsardzības ministrs Artis Pabriks šo 13 skolu direktoriem pasniedza arī Aizsardzības ministrijas goda rakstu.

Sporta aktivitātes

                             9.oktobrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas meitenes sīvā cīņā ieguva 3.vietu Saldus novada florbola sacensībās!

02.10.2020. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas puiši smagā cīņā ieguva 5.vietu Saldus novada florbola sacensībās!

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 7.klases skolēniem 2. vieta rudens krosā Saldū. Komandā no kreisās Aleksandrs Ritvars Kristutis, Andris Viežauskis, Daniela Megija Bagātā, Līga Pakule. Malači.

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 8.klases skolēniem 2. vieta rudens krosā Saldū. Komandā no kreisās

Daniels Mitku, Kristiāns Ēberliņš, Elīna Sermule, Alise Daugina. Malači.

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas puišiem 2. vieta rudens krosā Saldū. Komandā no kreisās

Aigars Malkēvičs, Gundars Rustants, Toms Makārovs,Dāvids KristiānsLataks.
Otrās sacensības un otrais zelts. Malači. Paldies par produktīvām spēlēm. Apsveicam Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 8./ 9.klašu audzēkņus ar 1.vietu futbolā starp Saldus novada 6 mazajām skolām.
 Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas puišiem 1.vieta futbolā starp Saldus novada vidusskolām!

Miķeļdienas tirdziņš (Ventas 1)

Dārzeņu izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”