Modes nedēļa

Sporta koncerts kopā ar Nezinīti un Zinīti

Zinību diena 2021./2022. m. g.

Izglītojamo pārvadājumu grafiks

Zinību diena

Droša skola!

Skolēnu ēdināšana 2021./2022.m.g.

Nāc mācīties pie mums!

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas piedāvātie komplekti

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Paldies skolotājai Indrai Caunei par ieguldīto mācību darbu Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā!

Šā gada  jūlija pēdējā darba dienā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Indra Caune saņēma Saldus novada domes “GODA RAKSTU” par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu zināšanu un radošo spēju attīstīšanā. Skolotāju sveikt bija ieradušies ne tikai skolas kolēģi un darbinieki, bet arī bijušie absolventi, audzēkņi, bijušie darba biedri un citi ciemiņi. Klātesošos priecēja vēlējumi, ziedi, dziesmas un stāsti par interesantiem notikumiem skolotājas Indras pedagoģiskajā darbā.

Paldies skolotājai Indrai Caunei par ieguldīto mācību darbu Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā!