SVĒTKU KONCERTI

Sacensības ,,SKOLAS ŅIPRĀKAIS” un ,,SKOLAS STIPRINIEKS”

Lāčplēša dienas pasākumi

Ceļojošā izstāde

Pilsonības nedēļa

Florbols

01.11.2019. notika Saldus novada čempionāts florbolā meitenēm 6.-9.klašu grupā.Mūsu skolas meitenes ieguva 3. vietu.

Komandā: R.Jansone, I.Krauze, E.Blinde, E.Baltiņa, K.Bostana, U.Brunovska, R.Burbe, A.Daugina, P.Stepanova, D.M. Bagātā

Veiksmīgi īstenotas aktivitātes Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā projekta Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

Veiksmīgi īstenotas aktivitātes Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā projekta

Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

 

Projekta “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” “HANDICRAFTS” ietvaros ir notikušas interesantas un vērtīgas  aktivitātes, kas dod iespēju attīstīt darba, uzņēmējdarbības un amatniecības prasmes veicinot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un reģiona pievilcību.

Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas  darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC, iegādāti darba galdi kokamatniecības nodarbībām, iegādāts inventārs un aprīkojums “Nacionālā virtuve” nodarbībām. 2019.gadā tika organizēti 5 nodarbību cikli katrā valstī. Iedzīvotājiem bija iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. 2019.gadā notikušas divas vasaras nometnes, katrā valstī pa vienai. Katrā no nometnēm kopumā piedalījās 50 izglītojamie, 25 dalībnieki no katras valsts.

No 2019.gada novembra plānota ceļojošā izstāde, kurā tiks izstādīti projekta laikā sagatavotie darbiņi. Noslēguma konference Lietuvā plānota 2020.gada februārī.

 

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informāciju sagatavoja 28.10.2019.

Saldus novada pašvaldības

projektu vadītāja Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu

Florbols

18.10.2019. Druvas sporta namā notika florbola sacensības 8.-9.klašu grupā.Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas komanda ieguva 1. vietu!

Komandā:Ektermanis Edijs, Viskants Svajunas, Mitkus Dāniels, Malkēvičs Roberts, Trunčenkovs Maksims, Vicvagaris Roberts, Pērkons Agris, Ermins Deivids,Malkēvičs Aigars

Saldus un Brocenu novadu skolu sacensības futbolā 6.-7. klasei

Komandā:

Dāniels Mitkus                              Miks Arnolds Strazdiņš
Markuss Samedovs                      Kristians Ēberliņš
Matīss Melnbārdis                       Mariss Rake
Ilvars Ilgauds                                 Dāniels Krasuckis
Andris Viežauskis                         Aleksandrs Ritvars Kristutis

Rudens krosa stafetes

3. vieta 6.-7. klašu grupā jauktajām komandām

Aleksandrs Ritvars Kristutis
Andris Viežauskis
Daniela Megija Bagātā
Līga Pakule

2. vieta 6.-7. klašu grupā jauktajām komandām

Tija Pabrēža
Alise Daugina
Raivo Statkus
Kristiāns Ēberliņš

2. vieta 8.-9. klašu grupā jauktajām komandām

Roberts Malkevičs
Ita Krauze
Enija Blinde
Maksims Trunčenkovs