“Valodiņa 2019”

15. februārī mūsu skolas meitenes Alise Šēna un Viktorija Petrova piedalījās Latvijas speciālo skolu skolēnu izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa 2019”. Pasākuma žūrijā šogad piedalījās mākslinieki Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs, kuri atzinīgi novērtēja meiteņu sniegumu. Paldies skolotājām Dainai Ektermanei un Benitai Gulbinai par bērnu sagatavošanu konkursam.

Konkurss “Saules ota”

Pelču internātpamatskola – attīstības centrs tradicionāli rīko vizuālās mākslas konkursu “Saules ota” speciālo klašu skolēniem no visa Kurzemes novada. Šogad no mūsu skolas konkursā piedalījās trīs skolēni – Alise Šēna, Rebeka Bostana un Elvīra Baltiņa. Konkursa tēma bija Latvijas putni un daba. Par piedalīšanos konkursā skolēni saņem pateicības un sponsoru sagādātas balvas. Pēc darbu pabeigšanas, skolēnus veda ekskursijā uz strausu un kazu fermu “Nornieki”. Diena bija piepildīta, jo mājās pārradāmies tikai pēc 17:00!

 

Vecāku diena

 

 

 

 

 

Skolu draudzība Nīgrandē projekta
Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

Turpinās projekta Nr.LLI-323  HANDICRAFTS ”Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā LT un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā LV” īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.

2019.gada 14.februārī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika nodarbību cikla pirmā nodarbība Latvijas pusē, kurā piedalījās 15 dalībnieki no Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas un 15 dalībnieki no Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas. Tikšanās iesākās viesus sveicot ar tuvojošos Lietuvas valsts dzimšanas dienu 16. februārī, kliņģerī iededzot pirmo jubilejas sveci otrai simtgadei.

Skolotāja Daina Ektermane vadīja nodarbību “Nacionālā virtuve”- gatavoja latviešu nacionālos ēdienus – pelēkos zirņus ar speķi un burkānu pankūkas. Darba grupā iesaistījās gan latviešu, gan lietuviešu jaunieši. Katrs dalībnieks saņēma sagatavotu bukletu ar nacionālās virtuves ēdienu receptēm abās valodās. Ēdienu gatavošanā tika izmantoti projekta ietvaros iegādātais daudzfunkcionālais multivārāmais katls, dažādas pankūku pannas, vafeļpanna Degustējot pagatavotos ēdienus, tika izmantoti projekta ietvaros jauniegādātie trauki.

Skolotāja Ulda Ozola nodarbība “Darbs ar koku/kokapstrāde” notika atjaunotajā un labiekārtotajā mājturības un tehnoloģiju II kabinetā. Projekta dalībnieki veidoja rokassprādzes no koka materiāliem, iegravējot katrs savu vārda zīmi, kā arī spēļu kauliņus galda spēlēm. Nodarbībā tika izmantoti kokmateriāli, rokas instrumenti – zāģi, koka kalti, ēvele, smilšpapīrs un citi, kā arī jauniegādātais mehāniskais urbis. Darba grupā darbojās ne tikai zēni, bet arī meitenes un skolotājas no Lietuvas. Visi strādāja ar aizrautību un interesi.
Projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas kokdarbnīcai nepieciešamās iekārtas: kombinētais slīpēšanas darba galds, lentzāgis koksnei, kalšanas iekārta/ tapotājs, ripzāģis, urbjmašīna, skaidu nosūcēju un divi darba galdi.
Aušrute Krasucka iesaistīja projekta nodarbībā “Latviešu – lietuviešu valoda” dalībniekus sarunvalodas apmācībā. Valodu apguvē nostiprināja zināšanas, gan teorētiski, gan praktiski, sasveicinoties, iepazīstoties lietojot, pieklājības frāzes. Katrs jaunietis veidoja un noformēja Valentīndienas apsveikumu dzimtā valodā, noslēgumā uzdāvinot draugam. Līdz ar to Valentīndienas apsveikumi skanēja latviešu un lietuviešu valodās.

Nodarbību dalībniekiem bija iespēja veidot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli, izprotot valodu lomu praktiskā darbībā. Noslēgumā secināja, ka iegūti jauni draugi, patika sadarboties, strādāt ar koku, garšoja pašu ceptās pankūkas, draudzīgā attieksme, siltā uzņemšana, skolas estētiskais noformējums.
Kopā projektā plānoti 5 nodarbību cikli Latvijas pusē, kuru ietvaros notiks nodarbības “Nacionālā virtuve”, “Darbs ar koku/ kokapstrāde”, “Latviešu – lietuviešu valoda”. Lai noorganizētu plānotās nodarbības projekta ietvaros ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un aprīkojums. Nākamā nodarbība Latvijas pusē plānota 2019.gada martā. 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.
Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC. Būvdarbus veica SIA “Aksīte”. Būvdarbi pabeigti 24.01.2019.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.
Projekts Nr. LLI-323 HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.
Informāciju sagatavoja 15.02.2019.
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu
www.latlit.lv; www.europa.eu

Saldus novada 8./9. klašu basketbola sacensības

Atis Bergmanis                  Kristaps Statkus
Gvido Zabors                     Agris Pērkons
Deivids Ermins                 Aigars Malkēvičs
Roberts Malkēvičs

IZDZĪVOŠANAS PĀRGĀJIENS

No 1. līdz 3. februārim Saldus novada Grīvaišos notika Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu izdzīvošanas pārgājiens. Nometnes laikā tika pārbaudīta jauniešu spēja izdzīvot brīvā dabā vairākas diennaktis, izmantojot pašu sarūpētos izdzīvošanas komplektus.
Informāciju un foto sagatavoja:JIC 1.NN jaunsargu instruktors Ainars Lapa

Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu praktiskās mācības topogrāfijā

No 11. līdz 13. janvārim norisinājās Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības praktiskās mācības topogrāfijā. Kalnu jaunsargi un VAM audzēkņi, spītējot laika apstākļiem, jauno mācību semestri uzsāka, atsvaidzinot zināšanas topogrāfijā un orientējoties.
Jaunieši, izmantojot karti un kompasu, orientējās lielos attālumos grupas sastāvā. Katru dienu grupas veica vairākus kilometrus garas trases, apgūstot dažādus orientēšanās elementus. Tika atkārtots jau iepriekš atgūtais par topogrāfiskajiem apzīmējumiem, kartes mērogu un maršruta kartiņu veidošanu. Jaunsargi tika apmācīti par rīcību apmaldīšanās gadījumā diennakts tumšajā laikā. Praktiski jaunieši apguva maskēšanās principus ziemā un pēdu slēpšanu.
Katru gadu Kalnu jaunsargiem tiek veidota šāda tipa nometne, lai veicinātu interesi par orientēšanās sportu. Jaunsargi atzīst, ka iegūtās praktiskās zināšanas var noderēt arī ikdienā.

Informāciju sagatavoja: JIC 1.NN jaunsargu instruktors Ainars Lapa

Sportland pasākumā “Pirmie soļi basketbolā” Saldū

“Rūķošanās rūķu ciemā”

Ieskandinām Ziemassvētkus