Sportland pasākumā “Pirmie soļi basketbolā” Saldū

“Rūķošanās rūķu ciemā”

Ieskandinām Ziemassvētkus

Nīgrandes pagasta rokdarbnieču dāvana VAM audzēkņiem Ziemassvētkos

Jau par tradīciju ir kļuvis tas,ka pagasta rokdarbnieces VAM audzēkņiem Ziemassvētkos dāvina siltas zeķes.Paldies labajiem rūķiem- mežā kājas nesals!

 

Ziemassvētku pasākums “Rūķošanās rūķu ciemā”

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Ziemassvētku atklātņu konkursa noslēgums

Šā gada 7. decembrī Saldū notika Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Ziemassvētku atklātņu konkursa noslēgums, Saldus egles iedegšana. Pateicības saņēma K. Strazdiņa, Z. Stašauska un D. Pole. A. Viežauska 1. -4. klašu grupā ieguva speciālbalvu par labāko darbu.

O. Salmiņa

 

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Ziemassvētku atklātņu konkurss

No 1. – 30. novembra notika Ziemassvētku atklātņu konkurss  1. – 12. klašu izglītojamajiem ar tēmu – Māra Čaklā dzejolis “Uzsniga sniedziņš balts”. Konkursā piedalījās interešu izglītības “Raibās otas” četri dalībnieki ar saviem darbiem – A. Viežauska, K. Strazdiņa, Z. Stašauska un D. Pole. Noslēguma pasākums notiks 7. decembrī O. Kalpaka laukumā, Saldū plkst. 17:00

O. Salmiņa

Turpinās projekta Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

Turpinās projekta  Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

2018.gada 14.novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika projekta darba grupas pārstāvju, partneru tikšanās. Sarunu laikā tika apspriesti praktisko mācību nodarbību īstenošanas laiki Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā. Tika pārrunāta iegādājamā inventāra saraksts un daudzums. Pārrunāts paveiktais. Pēc sarunām darba grupa iepazinās ar būvobjektā izdarītajiem darbiem.

Tikšanās noslēgumā Lietuvas delegācija piedalījās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas valsts svētku koncertā “Manai Latvijai” Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā.

 Foto: Laima Barkuviene, Lietuvas puses pārstāve un Lietuviešu partneru delegācija

  

Ir uzsākti projektā plānotie būvniecības darbi un tiek atjaunots Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts. Tiks veikta arī telpu atjaunošana.  Būvdarbus veic SIA “Aksīte”, būvdarbus uzrauga Saldus novada pašvaldības speciālists Normunds Ozoliņš.

  

Projekta ietvaros, tirgus izpētes rezultātā, ir iegādāti lielākā daļa no plānotajiem darba galdiem kokamatniecības nodarbībām. Kopīgi, 2019.gadā  tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Šobrīd notiek tirgus izpēte nodarbību vadītājiem. 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes  no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Informācija sagatavota 23.11.2018.
Eva Jēkobsone, tālrunis: 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu
www.latlit.lv; www.europa.eu

Latvijai 100

14. novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā visi skolai piederīgie sapulcējās vienuviet, lai svinētu mazās Latvijas lielo dzimšanas dienu. Piedalījās skolēni, skolotāji, vecāki un citi interesenti. Diena bija svarīga un nozīmīga ne tikai valstij, bet arī pasākuma “Mana Latvija” dalībniekiem, jo noslēdzās Pilsonības nedēļas pasākumi skolā.
Latvijas svētkos pie mums ciemojās draugi no Lietuvas Marijas Pečkauskaites Židiku Ģimnāzijas.

Apbalvoja spēcīgākos dalībniekus konkursos “Skolas Ņiprākais” un “Skolas Stiprinieks”.
Veiklākais, ātrākais un spēcīgākais sākumskolas skolēns konkursā “Skolas Ņiprākais” :

  1. vieta – Dāniels Krasuckis (4. klase)
  2. vieta – Linards Samats (3. klase)
  3. vieta – Līga Ozoliņa (4. klase)

Tā pat arī veiklākais, ātrākais un spēcīgākais pamatskolas skolēns konkursā “Skolas stiprinieks” :

  1. vieta – Artūrs Sūngailis (9.b klase)
  2. vieta – Undīne Ulmane (9.b klase)
  3. vieta – Mārtiņš Formulēvičs (8.b klase)

Noslēdzās sākuma posms konkursam “Skolas karogs un logo”. Labāko darbu autori saņēma pateicības – Elēna Sarģele, Grēta Baumane, Mariss Rake, Gundars Rustants, Jānis Upenieks, Kristers Krūmiņš.

Konkursā “100 jautājumi par Latviju” apbalvojumus saņēma:

Ilvars Ilgauds                           Amanda Gredzena
Dagnija Nadricka                     Amēlija Sarģele
Enija Baumane                         Antra Viežauska
Grēta Baumane                        Emīlija Ozoliņa
Undīne Ulmane                        Rebeka Bostana
Gaitis Klauzis                           Elvīra Baltiņa
Solveiga Pāvila                         Aruss Baužis
Markuss Paulītis

Diplomus par skolas un pagasta tēlu popularizēšanu novadā un valstī saņēma devīto un divpadsmito klašu skolēni

– Undīne Ulmane
– Elēna Sarģele
– Guntars Gūtmanis
– Elvīra Baltiņa
– Jānis Strazdiņš
– Diāna Ozola
– Gatis Davidāns
– Markuss Lejnieks

Par pašaizliedzīgu, atbildīgu un godprādīgu darbu pateicības saņēma:

– Jānis Sarģelis
– Biruta Paulauska
– Gene Brenča

Paldies pedagogiem

– Oksanai Salmiņai
– Benitai Gulbinai
– Sandrai Liepiņai
– Aināram Lapam

par pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu zināšanu un radošo spēju attīšanā.
Pasākuma noslēgumā noklausījāmies pūtēju orķstra “Saldus” koncertu.
Ar labām domām un sapņiem nākotnē iesoļojām otrajā gadsimtā!

“Rakstu raksti Latvijai”

Skolēnu radošie darbi par godu Latvijas simtgadei!